Menu Zamknij

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Zarząd Samorządu Wydziałowego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowi lokalny organ wykonawczy struktur Samorządowych na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym. Od 1 paźdzerinika 2022 r. w skład Wydziału wchodzą również kierunku dawnego Wydziału Medycznego. Wydział kształci na kierunkach lekarsko-denstycznym, higienie stomatologicznej i technikach dentystycznych.

Kadencja 2020-2022

Dominika Domanowska

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Wydziałowego

Anna Wojciechowska

Wiceprzewodnicząca Zarządu Samorządu Wydziałowego

Katarzyna Śledź

Członkini
Zarządu Samorządu Wydziałowego

Monika Szerszeń

Członkini
Zarządu Samorządu Wydziałowego

Tomasz Michalczyk

Członek
Zarządu Samorządu Wydziałowego