Menu Zamknij

Komisje Senackie

Senat powołuje komisje stałe na okres swojej kadencji oraz komisje doraźne. W uchwale o powołaniu komisji określa ich zadania, zakres działania i uprawnienia. Komisje Senatu są organami opiniodawczymi i doradczymi Senatu w sprawach, do których zostały powołane, w zakresie zleconym przez Senat.

Stałymi komisjami Senatu są (zaznaczone komisje ze studentami w składzie):

 • Senacka Komisja ds. Dydaktyki,
 • Senacka Komisja ds. Nauki,
 • Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadry,
 • Senacka Komisja ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem,
 • Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw,
 • Senacka Komisja ds. Finansów,
 • Uczelniana Komisja Rekrutacyjna,
 • Uczelniana Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich,
 • Senacka Komisja ds. Oceny Profesorów,
 • Odwoławcza Uczelniana Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Senacka Komisja Statutowa.

Senacka Komisja ds. Dydaktyki

Andrzej Patyra

Wydział Farmaceutyczny

Natalia Gołuchowska

II Wydział Lekarski

Karolina Kurlenko

I Wydział Lekarski

Jakub Mrozik

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Maciej Matuszewski

Wydział Farmaceutyczny

Aleksandra Hyży

Wydział Nauki o Zdrowiu

Senacka Komisja ds. Finansów

Roman Koński

I Wydział Lekarski

Carlo Bieńkowski

II Wydział Lekarski

Senacka Komisja ds. Nauki

Kacper Kwiliński

Studenckie Towarzystwo Naukowe

Senacka Komisja Statutowa

Natalia Bierezowicz

I Wydział Lekarski

Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw

Mateusz Dankowski

II Wydział Lekarski

Uczelniana Komisja Wyborcza

Roman Koński

I Wydział Lekarski

Jakub Szpernalowski

I Wydział Lekarski