Menu Zamknij

Rozdział środków finansowych na cele studenckie w 2022 roku

Zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, zwaną inaczej Konstytucją dla Nauki zadaniem Samorządu Studentów jest rozdziału środków finansowych na cele studenckie oraz sprawozdawanie się z ich wydatkowania.

Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd studencki sporządza sprawozdanie zrozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej uczelni.

Art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wśród uchwał Uczelnianego Parlamentu Studentów znajduje się uchwała z 10 października 2019 roku traktująca o zarządzaniu, dysponowaniu i rozdzielaniu środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie.

Na podstawie art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r.; poz. 1668 z późn. zm.) oraz par. 11 Regulaminu Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy studenckie, w tym socjalno-bytowe i kulturalne.

Uchwała Uczelnianego Parlamentu Studentów z dnia 10 października 2019 roku

Podjęta uchwała określa zasady przyznawania dofinansowania dla organizacji studenckich działających na naszej Uczelni. Rozdział środków zależy tylko i wyłącznie od studentów, a konkretniej od ich przedstawicieli w Uczelnianym Parlamencie Studentów, którzy zatwierdzają ten podział.

Wnioski o dofinansowanie działalności organizacji studenckich na rok 2021 można składać już od dzisiaj do 12 listopada 2021 roku do godz. 23:59 – o czym mówi najnowsze Rozporządzenie Zarządu Głównego Samorządu Studentów.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, powinien zawierać:
1)  Dane organizacji studenckiej;
2)  Wnioskowaną kwotę dofinansowania;
3)  Cel/cele na jakie przeznaczona ma zostać wnioskowana kwota;
4)  Wykazanie innych źródeł finansowania dla wskazanego celu/celów;
5)  Osoby uprawnione do dysponowania przyznanymi środkami w razie akceptacji wniosku;
6)  Uzasadnienia.

2. Wniosek może zawierać również inne punkty, które wnioskodawca uzna za potrzebne.

Uchwała Uczelnianego Parlamentu Studentów z dnia 10 października 2019 roku

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości jak najszybciej 🙂

Comments

comments