Menu Zamknij

Rozdział środków finansowych na cele studenckie w 2020 roku

W związku ze zmianami w szkolnictwie wyższym, ustawa – zwana Konstytucją dla Nauki, nakłada na Samorząd Studentów obowiązek rozdziału środków finansowych na cele studenckie oraz sprawozdawania się z ich wydatkowania.

Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd studencki sporządza sprawozdanie zrozdziału środków finansowych irozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej uczelni.

Art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uczelniany Parlament Studentów na posiedzeniu 10 października 2019 roku przegłosował szereg dokumentów, które mają dostosować działanie Samorządu Studentów do nowej rzeczywistości. Wśród nich znalazła się też uchwała o zarządzaniu, dysponowaniu i rozdzielaniu środków finansowych
przeznaczonych na cele studenckie.

Na podstawie art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r.; poz. 1668 z późn. zm.) oraz par. 11 Regulaminu Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy studenckie, w tym socjalno-bytowe i kulturalne.

Uchwała Uczelnianego Parlamentu Studentów z dnia 10 października 2019 roku

Podjęta uchwała stanowi nic innego jak pewnego rodzaju regulamin przyznawania dofinansowania dla organizacji studenckich działających na naszej Uczelni. Od teraz rozdział środków będzie zależał tylko i wyłącznie od studentów, a konkretniej od ich przedstawicieli w Uczelnianym Parlamencie Studentów, którzy będą zatwierdzać ten podział.

Wnioski o dofinansowanie działalności organizacji studenckich na rok 2020 można składać już od dzisiaj do 15 listopada 2019 roku – o czym mówi najnowsze Rozporządzenie Zarządu Głównego Samorządu Studentów.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, powinien zawierać:
1)  Dane organizacji studenckiej;
2)  Wnioskowaną kwotę dofinansowania;
3)  Cel/cele na jakie przeznaczona ma zostać wnioskowana kwota;
4)  Wykazanie innych źródeł finansowania dla wskazanego celu/celów;
5)  Osoby uprawnione do dysponowania przyznanymi środkami w razie akceptacji wniosku;
6)  Uzasadnienia.

2. Wniosek może zawierać również inne punkty, które wnioskodawca uzna za potrzebne.

Uchwała Uczelnianego Parlamentu Studentów z dnia 10 października 2019 roku

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości jak najszybciej 🙂

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *