Menu Zamknij

Komisja Dydaktyki

Komisja Dydaktyki – wpływa na podnoszenie jakości kształcenia na Naszej Uczelni, pośredniczy w rozmowach z Władzami w razie problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz wspiera inicjatywy naukowe i dydaktyczne studentów. Komisja przygląda się i opiniuje wszelkie zmiany w programie nauczania, a także śledzi zmiany w dokumentach regulujących życie studenta – takich jak Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Rozporządzenia ministerialne czy Regulamin Studiów.

Członkowie Komisji Dydaktyki zasiadają jako przedstawiciele w uczelnianych i wydziałowych komisjach i zespołach, takich jak Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, Senacka Komisja Dydaktyki, Uczelniany Zespół ds. Ankiety studenckiej (AOZiNA). 

Komisja Dydaktyki wspólnie z Samorządami Wydziałowymi odpowiada też za organizację Dni Adaptacyjnych dla studentów I roku, gdzie przeprowadza między innymi szkolenie z praw studenta.

Maciej Matuszewski

Przewodniczący Komisji Dydaktyki