Menu Zamknij

Parlament uchwalił nowy Regulamin Samorządu Studentów

Choć ledwo minął rok od uchwalenia poprzedniego Regulaminu Samorządu Studentów, ustawa Prawo o szkolnictwie i nauce, zwana również ustawą 2.0 czy Konstytucją dla Nauki, zmieniła znacząco naszą akademicką rzeczywistość. Również i środowisko studenckie nie pozostało ominięte tymi zmianami. Od nowego Statutu WUM, przez połączenie I i II Wydziału Lekarskiego, utworzenie Wydziału Medycznego, zmiany kompetencji i sposobu powoływania prorektorów, dziekanów i prodziekanów, na Regulaminie Studiów kończąc.

Samorząd studencki, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, uchwali regulamin, o którym mowa w art. 110 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wszystkie zmiany wymagały dostosowania naszego regulaminu do nowych warunków. Zgodnie z ustawą mieliśmy czas do 1 stycznia 2020 roku, niemniej już rok wcześniej Parlament powołał Komisję Regulaminową, której zadaniem było przygotowanie nowej studenckiej „konstytucji”. W skład komisji wchodzili Andrzej Patyra – przewodniczący, Natalia Bierezowicz, Bartłomiej Woryński, Roman Koński, Zuzanna Strząska-Kliś, Karolina Kurlenko, Kamil Koronowski, Mateusz Dankowski, Gilbert Kolbe, Aleksandra Hyży i Wiktoria Różanowska.

Projekt nowego regulaminu został odczytany na Parlamencie, gdzie przedstawiciele wszystkich kierunków mieli możliwość zadawania pytań czy wyrażania swoich wątpliwości. Ostatecznie, po przegłosowaniu zgłoszonych poprawek Parlament jednogłośnie przyjął nowy regulamin.

Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. Pierwszy regulamin samorządu studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala senat.

Art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecnie regulamin trafił na biurko Jego Magnificencji Rektora, gdzie czeka na stwierdzenie zgodności z przepisami ustawy i Statutu WUM. Jesteśmy dobrej myśli i liczymy, że już wkrótce będziemy mogli go opublikować.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *