Menu Zamknij

Obwieszczenie SKW w sprawie wyborów uzupełniających do UPS oraz ZSW WUM

OBWIESZCZENIE
STUDENCKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W SPRAWIE
WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO UCZELNIANEGO
PARLAMENTU STUDENTÓW ORAZ ZARZĄDÓW SAMORZĄDÓW WYDZIAŁOWYCH

English version below

Studencka Komisja Wyborcza Samorządu Studentów WUM ogłasza wybory uzupełniające do Uczelnianego Parlamentu Studentów oraz Zarządów Samorządów Wydziałowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tegoroczne wybory odbędą się w formie elektronicznej.
W dniu 04.11.2021., na uczelniane konto e-mail (s[nr_indeksu]@student.wum.edu.pl) każdy ze studentów otrzyma link do głosowania, który umożliwi jednorazowe oddanie głosu.

Studencka Komisja Wyborcza ogłasza następującą ilość mandatów z podziałem na wydziały i kierunki

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZARZĄDÓW SAMORZĄDÓW WYDZIAŁOWYCH

 1. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU – 1 mandat
 2. WYDZIAŁ LEKARSKO – STOMATOLOGICZNY – 4 mandaty
 3. WYDZIAŁ MEDYCZNY – 4 mandaty

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO UCZELNIANEGO PARLAMENTU STUDENTÓW

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

 1. Kierunek Położnictwo – 2 mandaty
 2. Kierunek Pielęgniarstwo – 2 mandaty
 3. Kierunek Ratownictwo -1 mandat

NA WYDZIALE LEKARSKO – STOMATOLOGICZNYM

 1. Kierunek Lekarsko – Dentystyczny – 2 mandaty
 2. Kierunek Higiena Stomatologiczna – 1 mandat
 3. Kierunek Techniki Dentystyczne – 1 mandat
 4. English Dentistry Division – 1 mandat

NA WYDZIALE MEDYCZNYM

 1. Kierunek Fizjoterapia – 1  mandat
 2. Kierunek Elektroradiologia – 1 mandat
 3. Kierunek Logopedia – 1 mandat

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR

 Zgłoszenie kandydata polega na:

 1. Uzupełnieniu i własnoręcznym podpisaniu dokumentu “zgoda na kandydowanie”.
 2. Uzupełnieniu i własnoręcznym podpisaniu dokumentu “formularz zgłoszeniowy”.
 3. Zapoznaniu się z uchwałą Uczelnianego Parlamentu Studentów 08/10/2021 która jest dostępna pod adresem : samorzad.wum.edu.pl/samorzad/ups/uchwaly-ups-wum/ oraz podpisaniu dokumentu “oświadczenie zapoznania się z zasadami prowadzenia kampanii wyborczej”.
 4. Przesłaniu skanów wszystkich 3 wyżej wymienionych dokumentów na adres skw@wum.edu.pl

Do ZSW mogą kandydować wszyscy studenci danego wydziału.

Do UPS mogą się zgłaszać studenci z danego kierunku, na którym są wakaty.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały zamieszczone pod treścią obwieszczenia na stronie samorzad.wum.edu.pl/

Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń to 21 października 2021 roku godzina 15:00.  Zgłoszenia nadesłanie nieprawidłowo, bądź po terminie nie będą przyjmowane.

Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej

Samorządu Studentów WUM

Kamil Kondracki

Students’ Electoral Committee of WUM would like to announce the election for Students’ Parliament of Medical University of Warsaw

This year’s election will be held in an online form. On the 4.11.2021, each English Division Dentistry student will receive an email on their university account (s0[index number]@student.wum.edu.pl), containing a link to the voting page, enabling a one-time vote cast.

Number of seats in the upcoming elections

THE ELECTION FOR THE Students’ Parliament on ENGLISH DENTISTRY DIVISION – 1 seat

CANDIDATE APPLICATION:

In order to stand as a candidate, please follow these steps:

Fill in and hand-sign the document „consent to stand as a candidate”

Fill in and hand-sign the document „application form”

Peruse the resolution 08/10/2021 of University’s Parliament of Students, available at samorzad.wum.edu.pl/samorzad/ups/uchwaly-ups-wum/ and hand-sign the document „declaration of aquaintance with the rules of running an election campaign”

Scan and send all 3 documents to skw@wum.edu.pl

All of the above mentioned forms are available below the announcement at samorzad.wum.edu.pl/

The deadline is set on the 21.10.2021 at 15:00. Incorrect applications and those sent after the deadline will not be accepted.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.