Menu Zamknij

OBWIESZCZENIE STUDENCKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO ENGLISH DIVISION STUDENTS’ GOVERNMENT  

OBWIESZCZENIE 
STUDENCKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

W SPRAWIE 
WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO ENGLISH DIVISION STUDENTS’ GOVERNMENT  

 

English version below 

 

Studencka Komisja Wyborcza Samorządu Studentów WUM ogłasza wybory do English Division StudentsGovernment 

Tegoroczne wybory odbędą się w formie elektronicznej. 
Najpóźniej w dniu 20.06.2023 r., na uczelniane konto e-mail (s[nr_indeksu]@student.wum.edu.pl) każdy ze studentów otrzyma link do głosowania, który umożliwi jednorazowe oddanie głosu. 

 

Studencka Komisja Wyborcza ogłasza następującą ilość mandatów z podziałem na wydziały i kierunki 

WYBORY DO ZARZĄDÓW SAMORZĄDÓW WYDZIAŁOWYCH 

  1. EDSG – 4 mandaty  

 
ZGŁOSZENIA KANDYDATUR 

 Zgłoszenie kandydata polega na: 

 

  1. Uzupełnieniu i własnoręcznym podpisaniu dokumentu “zgoda na kandydowanie”. 

  1. Uzupełnieniu i własnoręcznym podpisaniu dokumentu “formularz zgłoszeniowy”. 

  1. Zapoznaniu się z uchwałą Uczelnianego Parlamentu Studentów Uchwała nr 04/04/2022, która jest dostępna pod adresem : samorzad.wum.edu.pl/samorzad/ups/uchwaly-ups-wum/ oraz podpisaniu dokumentu “oświadczenie zapoznania się z zasadami prowadzenia kampanii wyborczej”. 

  1. Przesłaniu skanów wszystkich 3 wyżej wymienionych dokumentów na adres skw@wum.edu.pl 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały zamieszczone pod treścią obwieszczenia na stronie samorzad.wum.edu.pl 

 

 

Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń to 13 czerwca 2023 roku godzina 16:00.  Zgłoszenia nadesłanie nieprawidłowo, bądź po terminie nie będą przyjmowane. 

Wycofanie wcześniej wysłanego zgłoszenia możliwe jest do 13.06.2023r. do godziny 23.59. Podyktowane jest to względami technicznymi. 

Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej 

Samorządu Studentów WUM 

Wojciech Sabat 

 

Dear English Division students, 

Students’ Electoral Committee of WUM would like to announce the election for the Board of Students’ Council of English Division Department of Medical University of Warsaw. 

This year’s election will be held in an online form. No later than 20.06.2023, each English Division student will receive an email on their university account (s0[index number]@student.wum.edu.pl), containing a link to the voting page, enabling a one-time vote cast. 

Students’ Electoral Committee would like to announce the following number of seats: 

THE ELECTION FOR THE BOARD OF STUDENTS’ COUNCIL OF ENGLISH DIVISION DEPARTMENT 

4 seats 

 

CANDIDATE APPLICATION 

In order to stand as a candidate, please follow these steps: 

Fill in and hand-sign the document „consent to stand as a candidate” 

Fill in and hand-sign the document „application form” 

Peruse the resolution 04/04/2022 of University’s Parliament of Students, available at samorzad.wum.edu.pl/samorzad/ups/uchwaly-ups-wum/ and hand-sign the document „declaration of aquaintance with the rules of running an election campaign” 

Scan and send all 3 documents to skw@wum.edu.pl 

All of the above mentioned forms are available below the announcement at samorzad.wum.edu.pl/ 

The deadline is set on the 13.06.2023 at 19:00. Incorrect applications and those sent after the deadline will not be accepted. 

The previously sent application may be withdrawn by 13/06/2022 by 23.59. It is dictated by technical reasons. 

Kształt 

 President of the Student Election Commission 

Wojciech Sabat 

Comments

comments