Menu Zamknij

Komunikat UKW do Społeczności Akademickiej

Szanowni członkowie wspólnoty Uczelni.

Jako Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, w ślad za komunikatem wyborczym nr 10, jestem zmuszony poinformować o incydencie wyborczym, w trakcie odbywających się w dniu dzisiejszym wyborów Elektorów na Wydziale Lekarskim, który spowodował, że wybory te, o godz. 12.07, zostały przerwane.Incydent ów polegał na tym, że członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej, w dniu dzisiejszym ok. godz. 6.40 zjawili się w Centrum Informatyki WUM, gdzie od obsługującego technicznie proces wyborczy pracownika Centrum zażądali elektronicznego hasła dostępowego do systemu wyborczego dla wyborów Elektorów na Wydziale Lekarskim, po czym przewodnicząca Komisji – prof. Alicja Wiercińska- Drapało oraz członek Komisji kandydujący w tych wyborach na Elektora – dr Janusz Pachucki, hasło to zmienili, po czym ok. 7.25 wszyscy członkowie Komisji opuścili biuro Centrum.

Od tego momentu pracownik Centrum nie miał dostępu do elektronicznego systemu wyborczego. Dostęp taki miały natomiast osoby, które zmieniły hasło, mogąc się logować do systemu w dowolnej chwili (co miało fizycznie miejsce o godz. 11.18). Możliwość logowania się do systemu wyborczego w trakcie trwających wyborów, daje między innymi dostęp do bieżącej informacji o wynikach wyborów, co w normalnych warunkach byłoby możliwe dopiero po zamknięciu głosowania – o godz. 15.00.

Należy w tym miejscu nadmienić, że w lutym br. na prośbę skierowaną do Centrum Informatyki WUM, został wyznaczony delegowany pracownik tego Centrum, ds. obsługi procesu wyborów Elektorów Wydziału Lekarskiego (wysyłania zaproszeń do modułów wyborczych, przekazywania danych wyborczych do Wydziałowej Komisji Wyborczej itp.). Z ustaleń z wynikało, że Wydziałowa Komisja Wyborcza WydziałuLekarskiego miała otrzymać wyniki wyborów i na tej podstawie sporządzić ich dokumentację.

Spośród 6 członków Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego czterech kandyduje w wyborach na Elektorów. Obowiązujące przepisy, zarówno ustawowe jak i statutowe nie zakazują kandydowania w wyborach na elektorów członkom komisji wyborczych, jednak dostęp do elektronicznego systemu wyborczego oraz możliwość wglądu, jak przebiega głosowanie w czasie jego trwania, przez osoby, które kandydują w tych wyborach zdecydowanie wskazuje na konflikt interesów i przesądza o nieprawidłowości przebiegu tego głosowania.

W związku z powyższym Uczelniana Komisja Wyborcza, w ramach nadzoru nad działalnością wydziałowych komisji wyborczych stwierdziła nieprawidłowy przebieg wyborów Elektorów na Wydziale Lekarskim, co powoduje, że wybory te zostaną powtórzone w innym terminie.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. Zbigniew Samochocki

Comments

comments