Menu Zamknij

Wybory przedstawicieli studenckich do Kolegium Elektorów WUM

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 26/02/2020
19:00 - 22:00

Lokalizacja
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM

Kategorie Nie Kategorie


Na podstawie paragrafu 26 ust. 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz paragrafu 36 ust. 2 i 3 Regulaminu Wyborów Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłaszam, iż

dnia 26.02.2020 r. (tj. środa), o godzinie 19:00, odbędzie się posiedzenie Uczelnianego Parlamentu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory przedstawicieli studenckich w Kolegium Elektorów.

Kolegium Elektorów jest organem wyborczym Uczelni, którego zadaniem jest wybór Rektora nadchodzącej kadencji 2020-2024. Obowiązkiem każdego elektora jest uczestniczenie w spotkaniach przedwyborczych z kandydatami na Rektora oraz spotkaniu wyborczym, które odbędzie się 21.04.2020 r., o godz. 11:00, w auli B Centrum Dydaktycznego przy ul. Trojdena 2a, podczas którego odbędą się wybory Rektora.

Podział mandatów do obsadzenia przez studentów prezentuje się następująco:

Wydział Lekarski: 16,

Wydział Medyczny: 2,

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: 3,

Wydział Farmaceutyczny: 1,

Wydział Nauk o Zdrowiu: 9.

W sumie mandatów do obsadzenia: 31.

Liczba mandatów z urzędu: 7.

W sumie mandatów studenckich: 38.

Bierne prawo wyborcze posiada każdy student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wyjątkiem członków komitetu organizacyjnego niniejszych wyborów. W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku student posiada bierne prawo wyborcze na jednym, wybranym przez siebie kierunku.

Czynne prawo wyborcze posiada każdy członek Uczelnianego Parlamentu Studentów.

Prawidłowo zgłoszona kandydatura składa się z:

1. formularza zgłoszeniowego wysłanego w odpowiednim terminie (link do formularza zostanie udostępniony najpóźniej tydzień przed upłynięciem terminu zgłaszania kandydatur na stronie internetowej Samorządu Studentów WUM oraz wydarzeniu na Facebooku),

2. skanu/zdjęcia listy podpisów poparcia od 25 studentów wysłanego w odpowiednim terminie na adres marszalek_ups@wum.edu.pl. Warunkiem dopuszczenia kandydata do wyborów jest dostarczenie oryginału listy jednemu z członków komitetu organizacyjnego niniejszych wyborów najpóźniej do momentu rozpoczęcia się wyborczego posiedzenia Uczelnianego Parlamentu Studentów. Wzór listy należy pobrać ze strony internetowej Samorządu Studentów WUM.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 24.02.2020 r. (tj. poniedziałek), o godz. 18:00.

Wybory będą podzielone na 5 głosowań – dla każdego wydziału zostaną przygotowane osobne karty wyborcze. Przed głosowaniami każdy kandydat będzie miał możliwość krótkiego przedstawienia się. Będzie też czas na zadanie kilku pytań każdemu z kandydatów. W przypadku otrzymania jednakowej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów zostanie przeprowadzone głosowanie dodatkowe, wyłącznie pod kątem tychże kandydatów.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące wyborów elektorów można kierować bezpośrednio do komitetu organizacyjnego:

Natalia Bierezowicz (natalia.bierezowicz@gmail.com),

Anna Tłomacka (anna.tlomacka@gmail.com),

Łukasz Samoliński (lukasz.samolinski@gmail.com).

Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji do jak najszerszej grupy studentów.

Formularz z listą poparcia dostępny jest na stronie:
http://samorzad.wum.edu.pl/wybory-przedstawicieli-studenckich-w-kolegium-elektorow/

Z pozdrowieniami,

Łukasz Samoliński

Marszałek

Uczelnianego Parlamentu Studentów

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *