Menu Zamknij

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIA

 
OC – wszyscy studenci WUM mają wykupione przez uczelnię Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Numer ubezpieczania oraz szczegóły na http://dos.wum.edu.pl/content/ubezpieczenia
 
NNW – dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wymagane na niektórych kierunkach lub podczas odo.obywania praktyk. Można je wykupić na naszej uczelni w ramach programów przygotowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Szczegóły oferty oraz sposób zawarcia ubezpieczenia na stronie dos.wum.edu.pl w zakładce „Ubezpieczenia” (dokumenty załączone na dole strony)
 
Ubezpieczenie Zdrowotne w NFZ –jeśli nie jesteś ubezpieczony przez rodziców/współmałżonka, bądź w zakładzie pracy, musisz sam zgłosić chęć ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię. Ma do tego prawo każdy student niezależnie od wieku. Procedura zgłoszenia ubezpieczenia na stronie dos.wum.edu.pl w zakładce „Ubezpieczenia”