Menu Zamknij

Obwieszczenie SKW w sprawie wyborów do ZSW i UPS WUM

OBWIESZCZENIE
STUDENCKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W SPRAWIE
WYBORÓW DO UCZELNIANEGO
PARLAMENTU STUDENTÓW ORAZ ZARZĄDÓW SAMORZĄDÓW WYDZIAŁOWYCH WUM 

English version below

Studencka Komisja Wyborcza Samorządu Studentów WUM ogłasza wybory do Uczelnianego Parlamentu Studentów oraz Zarządów Samorządów Wydziałowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tegoroczne wybory odbędą się w formie elektronicznej.
W dniu 24.05.2022 r., na uczelniane konto e-mail (s[nr_indeksu]@student.wum.edu.pl) każdy ze studentów otrzyma link do głosowania, który umożliwi jednorazowe oddanie głosu.

Studencka Komisja Wyborcza ogłasza następującą ilość mandatów z podziałem na wydziały i kierunki

WYBORY DO ZARZĄDÓW SAMORZĄDÓW WYDZIAŁOWYCH

 1. WYDZIAŁ LEKARSKI – 7 mandatów
 2. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU – 7 mandatów
 3. WYDZIAŁ LEKARSKO – STOMATOLOGICZNY – 5 mandatów
 4. WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY – 5 mandatów
 5. WYDZIAŁ MEDYCZNY – 5 mandatów

WYBORY DO UCZELNIANEGO PARLAMENTU STUDENTÓW

NA WYDZIALE LEKARSKIM

 1. Kierunek Lekarski – 10 mandatów
 2. English Division – 3 mandaty

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

 1. Kierunek Pielęgniarstwo – 5 mandatów
 2. Kierunek Położnictwo – 3 mandaty
 3. Kierunek Dietetyka – 3 mandaty
 4. Kierunek Zdrowie Publiczne – 3 mandaty
 5. Kierunek Ratownictwo Medyczne – 1 mandat

NA WYDZIALE LEKARSKO – STOMATOLOGICZNYM

 1. Kierunek Lekarsko – Dentystyczny – 3 mandaty
 2. Kierunek Higiena Stomatologiczna – 1 mandat
 3. Kierunek Techniki Dentystyczne – 1 mandat
 4. English Dentistry Division – 1 mandat

NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM

 1. Kierunek Farmacja – 4 mandaty
 2. Kierunek Analityka Medyczna – 1 mandat
 3. Kierunek Toksykologia – 1 mandat

NA WYDZIALE MEDYCZNYM

 1. Kierunek Fizjoterapia – 3 mandaty
 2. Kierunek Audiofonologii z Protetyką Słuchu – 1 mandat
 3. Kierunek Elektroradiologia – 1 mandat
 4. Kierunek Logopedia – 1 mandat

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR

 Zgłoszenie kandydata polega na:

 1. Uzupełnieniu i własnoręcznym podpisaniu dokumentu “zgoda na kandydowanie”.
 2. Uzupełnieniu i własnoręcznym podpisaniu dokumentu “formularz zgłoszeniowy”.
 3. Zapoznaniu się z uchwałą Uczelnianego Parlamentu Studentów Uchwała nr 04/04/2022, która jest dostępna pod adresem : samorzad.wum.edu.pl/samorzad/ups/uchwaly-ups-wum/ oraz podpisaniu dokumentu “oświadczenie zapoznania się z zasadami prowadzenia kampanii wyborczej”.
 4. Przesłaniu skanów wszystkich 3 wyżej wymienionych dokumentów na adres skw@wum.edu.pl

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały zamieszczone pod treścią obwieszczenia na stronie samorzad.wum.edu.pl/

Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń to 7 maja 2022 roku godzina 16:00.  Zgłoszenia nadesłanie nieprawidłowo, bądź po terminie nie będą przyjmowane.

Wycofanie wcześniej wysłanego zgłoszenia możliwe jest do 08.05.2022 do godziny 23.59. Podyktowane jest to względami technicznymi.

Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej

Samorządu Studentów WUM

Kamil Kondracki

Dear English Division students,

Students’ Electoral Committee of WUM would like to announce the election for the Board of Students’ Council of English Division Department of Medical University of Warsaw and to the Students’ Parliament

This year’s election will be held in an online form. On the 24.05.2022, each English Division student will receive an email on their university account (s0[index number]@student.wum.edu.pl), containing a link to the voting page, enabling a one-time vote cast.

Students’ Electoral Committee would like to announce the following number of seats:

THE ELECTION FOR THE BOARD OF STUDENTS’ COUNCIL OF ENGLISH DIVISION DEPARTMENT

7 seats

THE ELECTION FOR THE STUDENTS’ PARLIAMENT

 ENGLISH DIVISION – 3 electoral mandates

ENGLISH DENTISTRY DIVISION – 1 electoral mandate

CANDIDATE APPLICATION

In order to stand as a candidate, please follow these steps:

Fill in and hand-sign the document „consent to stand as a candidate”

Fill in and hand-sign the document „application form”

Peruse the resolution 04/04/2022 of University’s Parliament of Students, available at samorzad.wum.edu.pl/samorzad/ups/uchwaly-ups-wum/ and hand-sign the document „declaration of aquaintance with the rules of running an election campaign”

Scan and send all 3 documents to skw@wum.edu.pl

All of the above mentioned forms are available below the announcement at samorzad.wum.edu.pl/

The deadline is set on the 07.05.2022 at 16:00. Incorrect applications and those sent after the deadline will not be accepted.

The previously sent application may be withdrawn by 08/05/2022 by 23.59. It is dictated by technical reasons.


 President of the Student Election Commission

Kamil Kondracki

Comments

comments